گواهینامه های اخذ شده توسط تولیدی پوشاک بارثاوا

جشنواره فرهنگی ورزشی فجر 93
حضور شرکت تولیدی بارثاوا به عنوان حامی ورزش جنوب شرق تهران در جشنواره فرهنگی ورزشی فجر 93
ISO9001:2008
دریافت گواهینامه مدیریت کیفیت ISO9001:2008 توسط تولیدی پوشاک بارثاوا
BRS
کسب گواهینامه BRS جهت رعایت اصول برند سازی بارثاوا
Q.A.L
دریافت نشان علمی کیفیت ایران در مارچ 2014
D.A.S
این گواهینامه برای حضور فعال شرکت بارثاوا در جلسات آگاهی از سیستم های جدید مدیریتی از آکادمی D.A.S دریافت شده است.
I.R.S.Q
این گواهینامه جهت حضور فعال بارثاوا در انجمن کیفیت ایران به این واحد تولیدی اهدا گردیده است.
برند نامداران ورزش
انتخاب بارثاوا به عنوان یکی از برند های نامداران ورزش ایران در سال 1391
SPORTEX 2010
حضور تولیدی پوشاک بارثاوا در نهمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی
SPORTEX 2009
حضور شرکت بارثاوا در هفتمین نمایشگاه تخصصی ورزش و تجهیزات ورزشی
SPORTEX 2008
حضور شرکت بارثاوا در ششمین نمایشگاه تخصصی ورزش و تجهیزات ورزشی
تولیدات

تولیدی پوشاک بارثاوا تولید کننده پوشاک ایروبیک و بدنسازی
اعم از :