مفهوم بارثاوا

پرثوه که بعدها در دوره های اسلامی بارثاوا خوانده شد در حقیقت نام قبیله یا گروهی از آریاییان است که در حدود ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح ( یعنی ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سال قبل ) به ناحیه ی خراسان امروزی ( حدودا همین خراسان رضوی امروز ) آمده و شهرسازی کردند .

برخلاف پارت های اشکانی که ایل های بیابانگرد بودند , پرثوه ای ها شهرنشین بودند .

این سرزمین از همان روزگار پرثوه نام گرفت تا اینکه در دوره ی ساسانی که به خورآیان ( سرزمینی که خورشید از آنجا می آید ) تغییر نام یافت و خورآیان هم در دوره های بعد به خورآسان و خراسان تغییر کرد .

تولیدات

تولیدی پوشاک بارثاوا تولید کننده پوشاک ایروبیک و بدنسازی
اعم از :